KONKURSY

16.01.2019 OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ KOORDYNATORA PROCESU I ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKR. WYKONYWANIA BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH

Ogłoszenie konkursu ofert
Regulamin konkursu ofert
Kryteria przyjęcia ofert USG
Wzór umowy dla lekarza
Wzór umowy dla koordynatora
Formularz ofertowy dla lekarza i koordynatora

01.06.2018- OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W PORADNI CHIRURGICZNEJ

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Kryterium oceny ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy

30.05.2018 -OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Kryterium oceny ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy

29.05.2018- OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORCIE SANITARNYM

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Kryterium oceny ofert
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Wyniki konkursu

16.03.2018- OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ

Ogłoszenie konkursu
Wyniki konkursu

15.02.2018 – OGŁOSZENIE KONKURSU – LEKARZ PORADNI CHIRURGICZNEJ

Ogłoszenie konkursu – lekarze Poradnia Chirurgiczna
Regulamin konkursu ofert
Kryteria oceny ofert
Formularz ofertowy – lekarze Poradnia Chirurgiczna
Wzór umowy kontraktowej dla lekarzy-Poradnia Chirurgiczna

14.02.2018 – INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Wynik Konkursu – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

14.02.2018 – OGŁOSZENIE KONKURSU – LEKARZ NiŚOCH

Ogłoszenie konkursu – lekarze NiŚOCH
Regulamin konkursu ofert NiŚOCH
Wzór umowy – lekarze_NiŚOCH

Formularz ofertowy – lekarz NiŚOCH
Kryteria oceny ofert – NiŚOCH

Wyniki konkursu

14.02.2018 – OGŁOSZENIE KONKURSU – PIELĘGNIARKA NiŚOCH

Wzór umowy – pielęgniarka NiŚOCH
Regulamin konkursu ofert – pielęgniarki NiŚOCH
Ogłoszenie konkursu – pielęgniarki NiŚOCH
Kryteria oceny ofert pielęgniarki – NiŚOCH
Formularz ofertowy – pielęgniarka NiŚOCH

Wyniki konkursu

19.01.2018- OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ

Ogłoszenie konkursu
Informacja o wynikach konkursu

08.06.2017 – OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORCIE SANITARNYM

Ogłoszenie wyniku konkursu

08.06.2017 – OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORCIE SANITARNYM

Ogłoszenie wyniku konkursu

05.06.2017 – OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ogłoszenie wyniku konkursu

05.06.2017 – OGŁOSZENIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OBSŁUGI CHORYCH

Ogłoszenie wyniku konkursu

05.06.2017 – KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ

Ogłoszenie wyniku konkursu

12.01.2017 – KONKURS OFERT – RADIOLOGIA / DIAGNOSTYKA OBRAZOWA / KOORDYNATOR

31.12.2016 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

19.12.2016 – KONKURS OFERT – ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

19.12.2016 – KONKURS OFERT- LEKARZ NOCH

19.12.12016 – KONKURS OFERT – PORADNIA CHIRURGICZNA

21.06.2016 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – LEKARZE

21.06.2016 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – RATOWNIK MEDYCZNY/ RATOWNIK MEDYCZNY Z UPR. DO PROW. POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH/ DYSPOZYTOR MEDYCZNY

07.06.2016 – KONKURS OFERT- RATOWNIK MEDYCZNY

 07.06.2016 – KONKURS OFERT- RATOWNIK MED. Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

07.06.2016- KONKURS OFERT- DYSPOZYTOR MEDYCZNY

31.05.2016 – KONKURS OFERT – LEKARZ – PORADNIA CHIRURGICZNA

31.05.2016 – KONKURS OFERT – LEKARZ ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

31.05.2016 – KONKURS OFERT – LEKARZ NOCH