NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA CHORYCH

Telefon: 58 726 09 39 porady telefoniczne, biuro wezwań w ramach nocnej opieki chorych

godz. 18.00-8.00 pon.- pt. / sobota, niedziela, święta całodobowo

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • telefonicznie 58 726 09 39 w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

W godzinach 08:00-18:00 od Poniedziałku do Piątku nie świadczymy usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W razie zachorowania pacjent powinien udać się do przychodni bądź zamówić wizytę lekarza rodzinnego w domu chorego.

Miejsca udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki w Gdyni od dnia 01.10.2017

Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o.

 1. GDYNIA- REDŁOWO– Szpitale Pomorskie ul. Powstania Styczniowego 1 (Szpital PCK- budynek nr 9A)
 2. GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE– Szpitale Pomorskie ul. Wójta Radtkego 1 (Szpital Miejski- III piętro)
 3. GDYNIA OBŁUŻE– Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Białowieska 1.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Skorzystanie ze świadczeń nocnej opieki chorych w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Uwaga – ważna informacja!
Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki