NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Pomoc udzielana w siedzibie świadczeniodawcy i w domu chorego w godz. 18.00- 8.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Wykaz najbliższych placówek świadczących usługi w ramach nocno-świątecznej obsługi chorych od dnia 01.10.2017. Brak rejonizacji. Z usług medycznych poniższych placówek może skorzystać każda osoba potrzebująca pomocy lekarza.

POWIAT NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON
miasto Gdańsk COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku

budynek Szpitala św. Wojciecha i Przychodni Przyszpitalnej (niski parter)

al. Jana Pawła II 50 (58) 768 46 84
miasto Gdańsk COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku

 budynek Przychodni Przyszpitalnej (parter)

ul. Powstańców Warszawskich 1/2 (58) 764 06 40
miasto Gdańsk Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku (pacjenci do 18 r.ż.) ul. Polanki 119 Gdańsk (pacjenci do 18 r.ż.) (58) 520 93 02
miasto Gdańsk Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117 Gdańsk (pacjenci powyżej 18 r.ż.) (58) 552 62 65
miasto Gdynia Szpitale Pomorskie w Gdyni ul. Białowieska 1 ul. Wójta Radtkego 1

ul. Powstania Styczniowego 1 Gdynia

58 726 09 39

miasto Sopot Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Bolesława Chrobrego 10 (58) 555 81 14
miasta Gdańsk Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku ul.Świętokrzyska 4 Gdańsk (58) 763 98 90
powiat Wejherowski Szpitale Pomorskie w Gdyni   ul. A. Jagalskiego 10 Wejherowo (58) 572 78 44