SZKOLENIA MEDYCZNE

Żaden, nawet najlepiej zorganizowany system ratownictwa medycznego nie jest skuteczny, gdy zawodzi pierwsze, a zarazem najważniejsze ogniwo niesienia pomocy – reakcja świadków zdarzenia.

Na przestrzeni lat, świadomość społeczna, empatia wobec drugiego człowieka, oraz bierność świadków zdarzenia zmieniła się diametralnie. Jednak, jak pokazują doświadczenia ratowników systemu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, podjęła decyzję o powołaniu do życia, ośrodka szkoleniowego RATOWNICZE CENTRUM EDUKACJI, którego zadaniem jest edukacja w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników systemu ratownictwa w obrębie miasta Gdyni.

W ramach szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy, oferujemy zdobycie praktycznych umiejętności w następujących sytuacjach:

– postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

– postępowanie w zatrzymaniu krążenia

– ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia

– pierwsza pomoc psychologiczna

– postępowanie w urazach, oparzeniach i krwotokach

– nagłe stany internistyczne/kardiologiczne/neurologiczne

– pierwsza pomoc u dzieci

Do dyspozycji słuchaczy oddajemy salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt szkoleniowy, zgodny ze światowymi wytycznymi dotyczącymi Ratownictwa Medycznego.

Symulatory automatycznych defibrylatorów, sprzętu pojawiającego się w coraz to większej ilości miejsc w przestrzeni publicznej.

Doświadczonych instruktorów, czynnych pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, którzy podzielą się Państwem swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.

Zorganizowanym grupom szkoleniowym oferujemy dojazd do klienta, oraz dostosowanie szkolenia do aktualnych potrzeb.