Dzień Ratownictwa Medycznego

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego, składamy najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom systemu, a także wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu, kto tego potrzebuje.

Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy – ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach.

W dniu Waszego Święta prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia.

Życzymy jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem
Zarząd MSPR w Gdyni SP ZOZ