UDOSTĘPNIANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Forma i sposób udostępniania dokumentacji medycznej w MSPR Gdynia

Wszelka dokumentacja medyczna wydawana jest w postaci kopii, wyciągów, odpisów przez pracownika Działu Statystyki Medycznej w MSPR przy ul. Żwirki i Wigury 14 na podstawie pisemnego wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej , zaakceptowanego przez Dyrektora MSPR Gdynia,

Pracownik rejestracji przyjmuje wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dni powszednie w godz. 8.00-17.00

Wnioskujący przy składaniu wniosku legitymuje się dowodem osobistym i pisemnym upoważnieniem w przypadku, gdy wniosek składany jest w czyimś imieniu

Odpis dokumentacji wydawany jest przez pracownika statystyki w dniach worek i czwartek w godz. 8.00-14.00,

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba odbiera przygotowany dokument osobiście legitymując się dowodem osobistym.

Opłaty za wykonanie kopii pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora MSPR Gdynia wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest pacjentowi nieodpłatnie. 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej