CHCESZ WEZWAĆ KARETKĘ DZWOŃ
NA NUMERY 999 lub 112

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Siedziba:
ul. Żwirki i Wigury 14
81- 394 Gdynia

Sekretariat Dyrektora:
tel. +58 660 88 11,
fax +58 660 88 12
e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

REGON: 190502151
NIP: 586-19-86-956
KRS: 0000011428
RPWDL: 000000011293
Nr Konta: Bank Pekao S.A. 50 1240 5354 1111 0010 6275 2704

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP
Użytkownicy platformy ePUAP, mogą korzystać z przesyłania korespondencji poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Należy wtedy skorzystać ze wzoru “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, które jest dostępne dla zalogowanego użytkownika ePUAP.

Skrytka ePUAP:
/MSPRGDYNIA/SkrytkaESP

 

ul. Żwirki i Wigury 14
Działalność w lokalizacji: UL. ŻWIRKI I WIGURY14
Rodzaj Telefon
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 19:00
Sobota, niedziela w godzinach 9:00 – 21:00
58 660 88 24
GABINET RTG
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 19:00
Sobota, niedziela w godzinach 9:00 – 21:00
58 660 88 26
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Poniedziałek oraz piątek w godzinach 7:00 – 14:00
Wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:00 – 17:00
58 660 88 23
TRANSPORT SANITARNY
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
58 660 88 21
REJESTRACJA MEDYCZNA
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 19:00
Sobota, niedziela w godzinach 9:00 – 21:00
58 660 88 25
STATYSTYKA MEDYCZNA
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00
58 660 88 16
ul. Białowieska 1

Działalność w lokalizacji: UL. BIAŁOWIESKA 1
Rodzaj Telefon
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8:00 – 15:35
Środa, piątek w godzinach 10:00 – 17:35
Co drugi poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00
58 625 19 99
GABINET RTG
Poniedziałek w godzinach 8:00 – 11:50
Wtorek, środa, czwartek, piatek w godzinach 14:00 – 17:50
58 625 19 99
REJESTRACJA MEDYCZNA
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 18:00
Piątek w godzinach 9:00 – 18:00
58 625 19 99
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05
58 625 19 99
Sprawdź na mapie