ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

22.02.2024 r. – Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę paliw oleju napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

Platforma zakupowa

12.12.2023-Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż używanych kapnometrów EMMA

Ogłoszenie

Opis urządzeń

Formularz ofertowy

08.12.2023- Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż używanych urządzeń do kompresji klatki piersiowej Lucas 3

Ogłoszenie

Opis urządzeń

Formularz ofertowy

28.11.2023 r. – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu typu B o DMC do 3,5 tony wraz z wyposażeniem medycznym

Platforma zakupowa

27.11.2023 r. Plan postępowań – aktualizacja

Plan postępowań – aktualizacja

30.10.2023 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

 

Plan postępowań 2023 rok

Plan postępowań 2023

09.03.2023- Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż używanych respiratorów transportowych

Ogłoszenie

Opis urządzeń

Formularz ofertowy

31.01.2023 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

04.01.2023- Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż ambulansów medycznych

Szczegółowe warunki przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Regulamin

Opinia rzeczoznawcy GA3930K

Opinia rzeczoznawczy GA0805E

Opinia rzeczoznawcy GA0096G

Zawiadomienie o wyborze oferty

04.01.2023- Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż używanych defibrylatorów

Ogłoszenie

Opis urządzeń

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

16.12.2022 – Zapytanie ofertowe na zakup 9 sztuk wideolaryngoskopów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

20.10.2022 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

13.09.2022 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego

Informacja

20.06.2022 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych

Informacja

16.05.2022 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych

Informacja

05.04.2022 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę 3 ambulansów ratunkowych typu C o DMC powyżej 3,5 tony z wyposażeniem

Informacja

31.03.2022 – Przetarg, pisemny (ofertowy) na sprzedaż ambulansów medycznych

1-ogloszenie-przetargu

2-szczegolowe-warunki-przetargu

3-regulamin-przetargu

4-ambulans-GA6254E

4-opinia-rzeczoznawcy-GA6254E

5-ambulans-GA7020H

5-opinia-rzeczoznawcy-GA7020H

6-ambulans-GA0417N

6-opinia-rzeczoznawcy-GA 0417N

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.03.2022

Zmiana dotycząca ogłoszenia z dnia 31.03.2022

Zawiadomienie o wyborze ofert.      W sprawie podpisania umów prosimy o kontakt pod nr tel. 58 660 88 11 lub 791 087 137


08.02.2022 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Sukcesywną dostawę paliw oleju napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej

Informacja

28.12.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę leków

Informacja

18.11.2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia roboczego oraz odzieży  dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 5 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

10.1.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę leków

Informacja

08.11.2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

21.07.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 ambulansów wraz z wyposażeniem

Informacja

Plan postępowań

Plan postępowań 2021

13.04.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 ambulansów wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji medycznych

Informacja

12.04.2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę kombinezonów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania1

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

16.03.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę ambulansu ratunkowego w ramach leasingu operacyjnego

Informacja

04.03.2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony osobistej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

18.01.2021 – Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych i środków  dezynfekcyjnych 

Zawiadomienie o wyborze oferty.docx

Odpowiedzi na pytania 20.01.2021 r

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

04.12.2020 – Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych

Unieważnienie czynności i ponowny wybór

Zawiadomienieo wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik nr 1 do Zapytania treść po zamianach z dnia 07.11.2020 r

Zapytanie ofertowe treść po zmianach z dnia 07.12.2020 r

Załącznik nr 2 do Zapytania treść po zmianach z dnia 07.12.2020 r

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

02.12.2020 – Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

30.11.2020 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw ambulansów w tym napraw blacharsko- lakierniczych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacia z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

26.11.2020 – Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Zawiadomienie

Załącznik nr 1 do Zapytania – Tekst po zmianach z dnia 26.11.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zapytania – tekst po zmianachz dnia 26.10.2020 r

Załącznik nr 3 do Zapytania -Tekst po zmianach z dnia 26.11.2020 r

Załącznik nr 1 do Zapytamia

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

26.10.2020 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony osobistej oraz urządzeń do dezynfekcji

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienieo wyborze oferty

05.10.2020 – Zapytanie ofertowe na dostawę rękawiczek diagnostycznych

Zawiadomienieo wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 4 do Zapytania

Zmiana treści zapytania1

Zmiana treści zapytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

26.06.2020 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 01.07.2020 r^

Odpowiedzi na pytania1

Informacia z otwarcia ofert

Zawiadomienie

01.06.2020- Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania1

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

11.05.2020 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę paliw oleju napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Załącznik Nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 13.05.2020 r.

Odpowiedzi na pytania1

Załączniki do SIWZ teksy po zmianach z dnia 15.05.2020 r.

Odpowiedzi na pytania2

Załącznik Nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 18.05.2020 r

Załączniki do SIWZ tekst po zmianach z dnia 18.05.2020 r

Odpowiedzi na pytania21

Załączniki do SIWZ teksy po zmianach z dnia 18.05.2020 r. aktualny

Informacia z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

21.04.2020 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianah z dnia 23.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania1

Załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianah z dnia 28.04.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1

Załącznik nr 5 do SIWZ tekst po zmianach z dnia 05.05.2020 r.

Zmiana SIWZ

Informacia z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie – Informacia z otwarcia ofert

Sprostowanie – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Plan postępowań 2020

Plan postępowań 2020

11.03.2020-Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zapytanie ofertowe

03.02.2020- Zapytanie ofertowe na Przebudowę sieci informatycznej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Informacja

Plan parteru w budynku MSPR w Gdynia SP ZOZ

Zawiadomienie o unieważnieniu

04.12.2019 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 4 do SIWZ treść po zmianach z dnia 10.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

26.11.2019- Zapytanie ofertowe na na remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania

Załącznik nr 2 do Zapytania

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

09.10.2019 – Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych.

Zapytanie ofertowe- pobierz/zobacz

Załącznik nr 1- pobierz/zobacz

Załącznik nr 2- pobierz/zobacz

Załącznik nr 3- pobierz/zobacz

Odpowiedzi na pytania – pobierz/zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz/zobacz

18.09.2019- Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty- pobierz/zobacz

Zapytanie ofertowe- pobierz/zobacz

Załącznik nr 1- pobierz/zobacz

Załącznik nr 2- pobierz/zobacz

Załącznik nr 3- pobierz/zobacz

Zmiana terminu składania ofert – pobierz/ zobacz

Odpowiedzi na pytania- pobierz/ zobacz

Załącznik nr 2- tekst po zmianach pobierz/ zobacz

12.09.2019- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów typu C oraz wyposażenia.

Ogłoszenie o zamówieniu- pobierz / zobacz

SIWZ- pobierz / zobacz

Załącznik nr 5a- pobierz / zobacz

Załącznik nr 5b- pobierz / zobacz

Załącznik nr 8- pobierz / zobacz

Załącznik nr 9- pobierz / zobacz

Załączniki- pobierz / zobacz

Odpowiedz na pytanie-  pobierz/ zobacz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-  pobierz zobacz

Odpowiedzi na pytania- pobierz/ zobacz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- pobierz/ zobacz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz/ zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz/zobacz

12.07.2019 – Ogłoszenie o zamówieniu. Usługa okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów.

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz / Zobacz

Załącznik nr 2 SIWZ – Pobierz / Zobacz

Załącznik nr 3 (Zał. do SIWZ) – Pobierz / Zobacz

Załącznik nr 4 (Zał. nr 5 do SIWZ) – Pobierz / Zobacz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- pobierz / zobacz

Informacja z otwarcia ofert- pobierz / zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty- pobierz / zobacz

16.04.2019- Zapytanie ofertowe na kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego

Zapytanie ofertowe- pobierz / zobacz

Załącznik nr 2- pobierz / zobacz

Załącznik nr 3- pobierz / zobacz

Załącznik nr 4- pobierz / zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty- pobierz / zobacz

16.04.2019- Zapytanie ofertowe na dostawę jednego urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Zapytanie ofertowe- pobierz / zobacz

Załącznik nr 2- pobierz / zobacz

Załącznik nr 3- pobierz / zobacz

Odpowiedzi na pytania- pobierz / zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty- pobierz / zobacz

12.03.2019- Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych.

Zapytanie ofertowe- Pobierz / zobacz
Załącznik nr 1 – Pobierz / zobacz
Załącznik nr 2 – Pobierz / zobacz
Załącznik nr 3 – Pobierz / zobacz
Zawiadomienie o wyborze oferty – Pobierz / zobacz

12.03.2019- Zapytanie ofertowe na dostawę ośmiu urządzeń do pomiaru etCO2

Zapytanie ofertowe- Pobierz/zobacz
Załącznik nr 1- Pobierz/zobacz
Załącznik nr 2- Pobierz/zobacz
Załącznik nr 3- Pobierz/zobacz
Zawiadomienie o wyborze oferty – Pobierz / zobacz

04.02.2018- Zapytanie ofertowe na Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz / zobacz
Zapytanie ofertowe – pobierz / zobacz
Zalacznik nr 1 – pobierz / zobacz
Załącznik nr 2 – pobierz / zobacz
Odpowiedzi na pytania – pobierz / zobacz

22.11.2018- Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych

Zapytanie ofertowe- pobierz / zobacz
Załącznik nr 1- pobierz / zobacz
Załącznik nr 2- pobierz / zobacz
Załącznik nr 3- pobierz / zobacz
Zawiadomienie  o wyniku postępowania na dostawę bonów towarowych – pobierz / zobacz

26.10.2018- Zapytanie ofertowe na Kurs Pediatric Advanced Life Support

Zapytanie ofertowe- pobierz / zobacz
Załącznik nr 1- pobierz / zobacz
Załącznik nr 2- pobierz / zobacz
Załącznik nr 3- pobierz / zobacz
Załącznik nr 4- pobierz / zobacz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz / zobacz

 13.09.2018- Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia roboczego (całosezonowego) dla Zespołów Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Zapytanie ofertowe- pobierz / zobacz
Załącznik nr 1 do zapytania- pobierz / zobacz
Załącznik nr 2 do zapytania- pobierz / zobacz
Załącznik nr 3 do zapytania- pobierz / zobacz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz / zobacz

04.09.2018 – Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Zapytanie ofertowe – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 1 do zapytania – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 2 do zapytania – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 3 do zapytania – Pobierz / Zobacz
Odpowiedzi na pytania – Pobierz / Zobacz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz / Zobacz

25.07.2018 – Zapytanie ofertowe na dostawę asortymentu do obsługi pracowni radiologicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz / Zobacz
Zapytanie ofertowe – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 1 do zapytania – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 2 do zapytania – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 3 do zapytania – Pobierz / Zobacz

17.07.2018- Oferta sprzedaży ambulansu

Oferta sprzedaży ambulansu- Pobierz / Zobacz
Opinia rzeczoznawcy- Pobierz / Zobacz
Dokumentacja fotograficzna- Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 1 – Pobierz / Zobacz

21.05.2018- Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę oleju napędowego ON

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz / Zobacz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SWIZ – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 5 do SIWZ – Pobierz / Zobacz
Załączniki nr 1/4/6 do SIWZ – Pobierz / Zobacz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz/zobacz
Zmiana SIWZ Pobierz/zobacz
Odpowiedzi na pytania – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 5 do SWIZ tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25.05.2018 – Pobierz / Zobacz

Informacja z otwarcia ofert Pobierz/zobacz

Zawiadomienie o wyborze oferty Pobierz/zobacz

24.04.2018- Ogłoszenie w sprawie sprzedaży ruchomości-Ambulans sanitarny

Ogłoszenie- pobierz
Załącznik 1- pobierz
Wzór umowy- pobierz
Zdjęcia poglądowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Pobierz/Zobacz

24.04.2018 r. – Zapytanie ofertowe, dostawa żarówek, bezpieczników oraz innych art. samochodowych

Zapytanie ofertowe – Pobierz / Zobacz
Załącznik nr 1 do zapytania – Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania – Pobierz / Zobacz

10.04.2018 r. – Plan postępowań

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia plan postępowań na 2018 rok – Plan postępowan

10.04.2018 r. – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę środków czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę środków czystości: Zawiadomienie o wyborze oferty

05.04.2018 r. – Oferta sprzedaży ambulansu

Oferta sprzedaży ambulansu – Pobierz
Wycena ambulansu – Pobierz / Zobacz
Opinia eksperta – Pobierz / Zobacz
Wzór umowy – Pobierz
Załącznik nr 1 – Pobierz
Zdjęcia poglądowe ambulansu – Pobierz / Zobacz

04.04.2018 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej Załączniki do SIWZ – wersja edytowlana
Odpowiedzi na pytania 13.04.2018- Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 8 do SIWZ aktualizacja 13.04.2018- Załącznik nr 8
Załącznik nr 8 do SIWZ wersja z dnia 16.04.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert – Pobierz / Zobacz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pobierz / Zobacz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz / Zobacz

27.03.2018 r. – Informacje dodatkowe do zapytania ofertowego na dostawę środków czystości.

Ogłoszenie – Zmiana Terminu składania ofert – Zmiana terminu skladania ofert
Odpowiedzi na pytania- Odpowiedzi

19.03.2018 r. -Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do Zapytania Załącznik nr 1 do Zapytania
Załącznik nr 2 do Zapytania Załącznik nr 2 do Zapytania
Załącznik nr 3 do Zapytania Załącznik nr 3 do Zapytania

07.03.2018 r- Ogłoszenie w sprawie sprzedaży ruchomości- Ambulans sanitarny.

Ogłoszenie- Ogłoszenie w sprawie sprzedaży ruchomości
Opinia eksperta- Opinia eksperta
Załącznik 1- wersja edytowalna
Zdjęcia poglądowe

11.12.2017 r. – ZP/PN/02/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicnego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę leków, środków farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, oraz pasków do glukometrów

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór Umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załączniki nr 1-4, 6, 7 do SIWZ – wersja doc. Załącznik nr 1-4, 6,7 do SIWZ – wersja edytowalna
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2017 r. Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert Informacia z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

17.11.2017 – MSPR/ZP/ZC/17/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: Zaproszenie SIWZ MSPR_ZP_ZC_17_2017_Bony_towarowe
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Wykaz punktów handlowych

wersja edytowalna: Załącznik Nr 1 i 2_wesja edytowalna
Załącznik Nr 3 Wzór umowy

Ogłoszenie: zmiana terminu otwarcia ofert MSPR ZP ZC 17 2017 
OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru wykonawcy MSPR ZP ZP 17 2017 i zestawienie.

14.11.2017 r. – ZP/PN/01/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicnego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę jednego Ambulansu typu C oraz defibrylatora

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór Umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 8 do SIWZ
Załączniki nr 1-4, 6-8 do SIWZ – wersja doc. Załączniki 1-4, 6-7 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi- Pytania i odpowiedzi ZP/PN/01/2017

Informacia z otwarcia ofert

Zawiadomieie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

23.10.2017 – MSPR/ZP/ZC/16/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup i dostawę pięciu krzesełek kardiologicznego, typu SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_16_2017_SCHODOŁAZ
Załącznik_Nr 1_IWUZ
Załącznik_Nr 2_Formularz ofertowy
Zalacznik Nr 3 Wykaz parametrów
Zalacznik Nr 4 Wzór umowy
Wersja do edytowania: Zalacznik Nr 2 Formularz ofertowy , Zalacznik Nr 3 Wykaz parametrów
Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi MSPR_ZP_ZC_16_2017_schodołaz
Ogłoszenie: Protokol_z_wyboru_wykonawcy_MSPR_ZP_ZC_16_ 2017_SCHODOŁAZ_i_Zal

28.09.2017 – MSPR/ZP/ZC/15/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na przeprowadzenie trzech zamkniętych kursów „ACLS – Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych” dla pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_15_2017_ACLS
Załącznik_Nr1_Formularz ofertowy
Załącznik_Nr2_Oświadczenie
Załącznik_Nr3_Wykaz_kursów
Załącznik_Nr4_Wykaz_personelu
Załącznik Nr5_Wzór_umowy
Wersja do edytowania: Załączniki_1_2_3_4_ACLS_MSPR_GDYNIA
INFORMACJA: przedluzenie terminu skladania ofert MSPR ZP ZC 15 2017 ACLS
IWUZ_zmiana: Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_15_2017_ACLS_zmiana_terminu_skladania_ofert
Ogłoszenie: Protokol_z_wyboru_wykonawcy_MSPR_ZP_ZC_15_ 2017_ACLS_i_Zalaczni

12.06.2017 – MSPR/ZP/ZC/14/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_14_2017 
Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_14_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu  
Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy
  
Załącznik Nr 4 Formularz cenowy 
  
Załącznik Nr 5_Wzór umowy_popr 
   
Załącznik Nr 6_Oświadczenie
Pytania i odpowiedzi: (13.06.2017) Pytania i odpowiedzi MSPR_ZP_ZC_14_2017
Ogłoszenie: Protokół z wyboru ofert MSPR_ZP_ZC_14_2017

09.06.2017 – MSPR/ZP/ZC/13/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_13_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_13_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Załącznik Nr 6_Oświadczenie

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi MSPR_ZP_ZC_13_2017

Ogłoszenie: Protokół z wyboru ofert MSPR_ZP_ZC_13_2017

09.06.2017 – MSPR/ZP/ZC/12/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę asortymentu do obsługi pracowni ragiologicznej dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_12_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_12_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Załącznik Nr 6_Oświadczenie

Pytania i odpowiedzi: (13.06.2017) Pytania i odpowiedzi MSPR_ZP_ZC_12_2017

Ogłoszenie: Protokół z wyboru ofert MSPR_ZP_ZC_12_2017

26.05.2017 – MSPR/ZP/ZC/11/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę worków do przewozu zwłok dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenia: zaproszenie do składania ofert Wokri na zwłoki

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_11_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Poprawiona dokumentacja (06.06.2017):

zaproszenie do składania ofert Worki na zwłoki_popr

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_11_2017_popr

Załącznik Nr 5_Wzór umowy_popr

OGŁOSZENIE: Protokół wyboru ofert Załącznik nr 5

26.05.2017 – MSPR/ZP/ZC/10/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę asortymentu do sterylizacji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: zaproszenie do składania ofert Sterylizacja

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_10_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi:Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Poprawiona dokumentacja (06.06.2017):

zaproszenie do składania ofert Sterylizacja_popr

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_10_2017_popr

Załącznik Nr 5_Wzór umowy_popr

Załącznik Nr 6_Oświadczenie

OGŁOSZENIE: unieważnienie MSPR_ZP_ZC_10_2017

26.05.2017 – MSPR/ZP/ZC/9/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: zaproszenie do składania ofert Dezynfekcja

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_9_2017

Załącznik Nr 2 wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi_nr_2

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Poprawiona dokumentacja (06.06.2017):

zaproszenie do składania ofert Dezynfekcja_popr

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_9_2017_popr

Załącznik Nr 4 Formularz_cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy_popr

Załącznik Nr 6_Oświadczenie

OGŁOSZENIE: unieważnienie MSPR_ZP_ZC_9_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/8/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę podkładów medycznych, prześcieradeł, serwet chirurgicznych i fartuchów dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_podkład prześci serwety fartuchy_MSPR_ZP_ZC_8_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_8_2017

Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4_Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_8_2017

Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_8_2017_pyt 2

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_8_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/7/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę pojemników na odpady medyczne i do badań dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_pojemniki na odpady medyczne_MSPR_ZP_ZC_7_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_7_2017

Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4_Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_7_2017

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_7_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/6/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_środki do dezynfekcji_MSPR_ZP_ZC_6_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_6_2017

Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu

zmiany 24.04.2017  Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu_ver2

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

zmiany 24.04.2017  Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy_ver2

Załącznik Nr 4 Formularz cenowy

zmiany 24.04.2017  Załącznik Nr 4 Formularz cenowy_ver2

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_6_2017

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_6_2017

OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2017 : Unieważnienie postępowania MSPR_ZP_ZC_6_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/5/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę asortymentu do obsługi urządzeń monitorujących funkcje życiowe pacjenta dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_asortyment do obsługi urządzeń monit_MSPR_ZP_ZC_5_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_5_2017

Załącznik Nr 2_wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4_Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_5_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/4/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę asortymentu do tlenoterapii i resuscytacji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_tlenoterapia i resuscytacja_MSPR_ZP_ZC_4_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_4_2017

Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4_Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_4_2017

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_4_2017

19.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/3/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie:ZAPROSZENIE_dostawa materiałów medycznych_MSPR_ZP_ZC_3_2017

Załącznik Nr 1_SIWZ_MSPR_ZP_ZC_3_2017

Załącznik Nr 2_Wykaz asortymentu

Załącznik Nr 3_Formularz_ofertowy

Załącznik Nr 4_Formularz cenowy

Załącznik Nr 5_Wzor_umowy

Pytania i odpowiedzi: Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_3_2017

Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_3_2017_pyt 2

Pytani i odpowiedzi_MSPR_ZP_ZC_3_2017_pyt 3

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_zestawienie_3_2017

04.04.2017 – MSPR/ZP/ZC/2/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę sprzętu gospodarczego, środków czystości, worki na śmieci, papier toaletowy i ręczniki i baterie alkaliczne, do utrzymania czystości dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: Zaproszenie MSPR_ZP_ZC_2_2017

Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

Zalacznik_nr_2_Formularz_asortymentowo_cenowy

Zalacznik_nr_3_wzór_umowy

Zalacznik_nr_4_formularz_kontaktowy

Pytania: Pytania i odpowiedzi  z dnia 10.04.2017

Zalacznik_nr_2_Formularz_asortymentowo_cenowy_zm z dnia 10 04 2017

Pytanie: Pytania i odpowiedzi_2  z dnia 11.04.2017

OGŁOSZENIE: Ogłoszenie_wyboru_wykonawcy_MSPR_ZP_ZC_2_2017

24.03.2017 – MSPR/ZP/ZC/1/2017

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: zaproszenie do składania ofert na dostawę rekawic

zalacznik_1

zalacznik_2

zalacznik_3

zalacznik_4 (zalacznik_4_arkusz_kalkulacyjny)

zalacznik_5

 OGŁOSZENI WYBORU WYKONAWCY: ogłoszenie_wyboru_wykonawcy_MSPR_ZP_ZC_1_2017

19.12.2016 – MSPR/ZP/ZC/15/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę leków i środków farmaceutycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Chorych, oraz Ambulatorium Chirurgicznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Ogłoszenie: MSPR_ZP_ZC_15_2016_leki_środki_farmaceutyczne

Ogłoszenie: Protokół z wyboru ofert_MSPR_ZP_ZC_15_2016_dostawa_leków

 

05.12.2016 MSPR/ZP/ZC/14/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na montaż elementów SWD_PRM (Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) tj. drukarki, stacji dokującej, oraz medemu dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Ogłoszenie: MSPR_ZP_ZC_14_2016_montaż_SWD_PRM

Załącznik 3: Załącznik_nr_3_ogólna_instrukcja_montażu

Załącznik 4: Załącznik_nr_4_Instrukcja montażu_101U_2461_stacja_dokująca

Załącznik 5: Załącznik_nr_5_Instrukcja montażu_VPR_103_drukarka

OGŁOSZENIE: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

02.12.2016  MSPR/ZP/ZC/13/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostaw bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Dokument: Zapytanie cenowe_MSPR_ZP_ZC_13_2016_Bony_Towarowe

OGŁOSZENIE: Protokół z wyboru ofert_MSPR_ZP_ZC_13_2016_Odstawa_bonów_towarowych

17.11.2016 – MSPR/ZP/PN/02/2016

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z dniem 17.11.2016 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem. Numer sprawy MSPR/ZP/PN/02/2016.

Dokument: ogłoszenie_o_zamówieniu_MSPR_ZP_PN_02_2016_Ambulans

Dokument: SIWZ_MSPR_ZP_PN_02_2016_ z_załącznikami

Pytania i odpowiedzi: pytania_i_odpowiedzi

Dokument po modyfikacji: SIWZ_MSPR_ZP_PN_02_2016_z_załącznikami_po_modyfikacji_22.11

Dokument: zestawienie_informacji_z_otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

OGŁOSZENIE: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej

26.10.2016  MSPR/ZP/ZC/12/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w dziedzinie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Zapytanie cenowe_MSPR_ZP_ZC_12_2016_Szkolenie_EKG_dla_pielęgniarek_i_ratownikow_medycznych

ROZSTRZYGNIĘCIE: Protokół z wyboru ofert_MSPR_ZP_ZC_12_2016_Szkolenie_EKG

27.09.2016  MSPR/ZP/ZC/11/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup i dostawę jednego krzesełka kardiologicznego typu schodołaz gąsienicowy wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

ZAPYTANIE OFERTOWE_MSPR_ZP_ZC_11_2016_Krzesełko

PYTANIA i ODPOWIEDZI: Pytania i odpowiedzi MSPR_ZP_ZC_11_2016_schodoła

ROZSTRZYGNIĘCIE: Protokół z wyboru oferty_MSPR_ZP_ZC_11_2016_Schodołaz

27.09.2016  MSPR/ZP/ZC/10/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Zapytanie cenowe_MSPR_ZP_ZC_10_2016_szkolenie

ROZSTRZYGNIĘCIE: Protokól z wyboru ofert_MSPR_ZP_ZC_10_2016_szkolenie psycholog

02.09.2016 ZP/ZC/9/2016

Zamiana zapisów zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch kursów doskonalących dla ratowników medycznych zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Dokument: Zapytanie cenowe MSPR-ZP-ZC-9-2016
Dokument: Pytanie + odpowiedź do zapytania ofertowego MSPR-ZP-ZC-9-2016
Dokument: Protokół z wyboru ofert MSPR-ZP-ZC-9-2016

29.08.2016 ZP/ZC/9/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch kursów doskonalących dla ratowników medycznych zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Dokument: Zapytanie cenowe MSPR-ZP-ZC-9-2016

16.08.2016 ZP/ZC/8/2016

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego

Dokument: Zapytanie cenowe MSPR-ZP-ZC-8-2016
Dokument: Zestawienie parametrów wymaganaych

Dokument: PROTOKÓL Z WYBORU OFERT MSPR_ZP_ZC_8_2016

13.05.2016 ZP/PN/01/2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Dokument: informacja o zmianie zapisów w SIWZ w zakresie terminu
Dokument : Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamaowieniu na dostawe paliwa
Dokument: Pytania i odpowiedzi
Dokument: SIWZ Po modyfikacji zapisów – 13 i 16 maja 2016 roku

09.05.2016 – ZP/PN/01/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dokument: Ogloszenie o zamowieniu z dnia 09.05.2016
Dokument: SZPPN012016
Dokument: Zawiadomienie o wyborze oferty

26.11.2015 – ZP/PZ/02/2015

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z dniem 26.11.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem. Numer sprawy ZP/PZ/02/2015.

Dokument: Ogloszenie o zamowieniu
Dokument: Dostawa Ambulansu Typu C
Dokument: Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.12.2015 r.
Dokument: Zawiadomienie o wyborze oferty ZPPN022015

27.10.2015 – ZP/PZ/01/2015

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z dniem 27.10.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem. Numer sprawy ZP/PZ/01/2015.

Dokument: Dostawa Ambulansu Typu C
Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu

Dokument: Wyjaśnienia treści SIWZ i informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 02.11.2015 r.
Dokument: SIWZ po zmianach w dniu 02.11.2015 r.

Dokument: Powiadomienie o wyborze oferty