MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oferuje kompleksowe usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych na terenie Trójmiasta i okolic. Dysponujemy zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi i podstawowymi wyposażonymi w sprzęt ratownictwa medycznego zgodny z wymogami europejskimi. Nasz personel lekarski i ratowniczy posiada wysokie kompetencje i wieloletnie praktyczne doświadczenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku imprez z udziałem dużej liczby uczestników, kiedy liczy się szybkość i profesjonalizm udzielonej pomocy.

Posiadamy certyfikat ISO w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych. Posiadamy również ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do Państwa potrzeb mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia medycznego organizowanego wydarzenia tj.

  • zapewnienia odpowiedniej ilości zespołów wyjazdowych
  • organizacji patroli ratowniczych
  • przygotowania punktów pomocy medycznej

Kontakt w sprawie usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Tel. +48 58 660 88 11,

PODANIE O ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY – POBIERZ

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH
L.p. Pozycja Cena
(Pln/h)
1 Patrol medyczny (2 ratowników med./pielęgniarka systemu) 110,00
2 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy (karetka z wymaganym wyposażeniem +
ratownik medyczny-kierowca, ratownik medyczny/pielęgniarka systemu)
180,00
3 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny (karetka z wymaganym wyposażeniem medycznym + lekarz systemu, ratownik medyczny-kierowca, ratownik medyczny/pielęgniarka systemu) 230,00
4 Zabezpieczenie imprezy masowej 1-5000 osób (1+2) 290,00
5 Zabezpieczenie imprezy masowej 5001-10000 osób (1+1+2) 400,00
6 Zabezpieczenie imprezy masowej powyżej 10000 osób do negocjacji
7 Zabezpieczenie imprezy masowej wysokiego ryzyka 1-5000 osób (1+3) 300,00
8 Zabezpieczenie imprezy masowej wysokiego ryzyka 5001-10000 osób (1+1+2+3) 630,00
9 Zabezpieczenie imprezy masowej wysokiego ryzyka powyżej 10000 osób do negocjacji

Zabezpieczenie imprez poza miastem Gdynia- doliczana stawka za km 5,00zł/km + czas dojazdu zespołu