MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oferuje kompleksowe usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych na terenie Trójmiasta i okolic. Dysponujemy zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi i podstawowymi wyposażonymi w sprzęt ratownictwa medycznego zgodny z wymogami europejskimi. Nasz personel lekarski i ratowniczy posiada wysokie kompetencje i wieloletnie praktyczne doświadczenie, co ma szczególne znaczenie w przypadku imprez z udziałem dużej liczby uczestników, kiedy liczy się szybkość i profesjonalizm udzielonej pomocy.

Posiadamy certyfikat ISO w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych. Posiadamy również ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownie do Państwa potrzeb mamy możliwość kompleksowego zabezpieczenia medycznego organizowanego wydarzenia tj.

  • zapewnienia odpowiedniej ilości zespołów wyjazdowych
  • organizacji patroli ratowniczych
  • przygotowania punktów pomocy medycznej

Kontakt w sprawie usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Tel. +48 58 660 88 11,

PODANIE O ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY – POBIERZ

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH
L.p. Pozycja
1 Patrol medyczny (2 ratowników med./pielęgniarka systemu) 120,00 zł/ godz.
2 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy (karetka z wymaganym wyposażeniem +
ratownik medyczny-kierowca, ratownik medyczny/pielęgniarka systemu)
190,00 zł/ godz.
3 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny (karetka z wymaganym wyposażeniem medycznym + lekarz systemu, ratownik medyczny-kierowca, ratownik medyczny/pielęgniarka systemu) 290,00 zł/ godz.