PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ udziela świadczeń w zakresie badań profilaktycznych medycyny pracy, zarówno dla pracowników indywidualnych, jak i dla zakładów pracy na podstawie zawieranych umów.

Wysokiej klasy specjaliści z zakresu medycyny  pracy zapewniają kompleksowe i szybkie wykonanie wszelkich badań i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności pracownika do pracy.

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Nasze zaplecze diagnostyczne oraz medyczne pozwala nam również wykonać badania profilaktyczne dla stanowisk, na których występują określone czynniki szkodliwe (np.: hałas, środki chemiczne, monitory ekranowe i inne), lub dla stanowisk związanych z pracą kierowców, pracą na wysokości, itp. Nasi lekarze posiadają uprawnienia do wykonywania badań kierowców zarówno amatorskich jak i zawodowych.

Możemy również wykonać badania profilaktyczne wg indywidualnych zleceń pracodawcy, jak chociażby wykonanie badań celowanych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Jednocześnie informujemy o możliwości wykonania badań sanitarnych oraz objęcie opieką profilaktyczną samozatrudniających się bez uprzedniej umowy!

W przypadku zainteresowania naszą ofertą i chęcią podjęcia stałej współpracy w zakresie obsługi firm prosimy o kontakt:

• telefoniczny:  506 087 121
• lub na adres e-mail: mp@pogotowie.gdynia.pl

Wszystkich indywidulanych klientów zainteresowanych usługami lekarzy medycyny pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

506 087 121 – poniedziałek-piątek, godz. 7.00 – 19.00

Pod tym numerem telefonów umówią się Państwo na poradę w celu wydania odpowiednich skierowań i orzeczeń. Dla kontaktu z naszą placówką mogą Państwo również skorzystać z poczty elektronicznej: mp@pogotowie.gdynia.pl

Dokumenty do pobrania:
  1. Wniosek o objecie profilaktyczna opieką zdrowotną
  2. Skierowanie do Poradni Medycyny Pracy