Skargi pacjentów

Jeżeli Pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni (w tym w lokalizacjach), zwrócić się osobiście, pisemnie, telefonicznie z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia oraz do Dyrekcji MSPR;

Sekretariat Dyrekcji – Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14: czynny w dni robocze pon.-pt.
w godz.
7.30– 15.00; tel. 58/ 660 88 11; e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

 • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta

– pisemnie na adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa lub e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

faxem: nr 22 532 82 31 lub poprzez ePUAP(adres: /RzPP/skrytka) lub osobiście w siedzibie biura
Bezpłatna infolinia 800 190 590ogólnopolski numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Oddziałów NFZ;

 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej Izbie Lekarskiej (80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel. 58/524 32 00 / 10; fax 58/524 32 12), a także przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17A,
  tel. 58/320 06 80; fax 58/322 33 12) – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej personelu odpowiednio lekarskiego lub pielęgniarskiego;

 • złożyć skargę do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków osobiście w godzinach 8.00 – 15.45 Gdańsk,
  ul. Podwale Staromiejskie 69 lub pisemnie na adres: 80-865 Gdańsk,
  ul. Marynarki Polskiej 148, e-mail:
  pow@nfz-gdansk.pl Kontakt fax pod nr 58/ 32 18 628;

 • wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Pomorski Urząd Wojewódzki, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58/ 30 77 557;

 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania podmiotu leczniczego naruszono dobro osobiste Pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;

Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez MSPR stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad Pacjentem.

Gdynia, dnia 26.03.2024 r.