Ogłoszenie konkursu na świadczenie usług przez lekarzy ZRM

22.09.2023

Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług w strukturach Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, przez lekarzy systemu w zespole ratownictwa medycznego.

Konkurs