Ogłoszenie konkursu na świadczenie usług przez lekarzy

Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1638, z późn. zmianami) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług w strukturach Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ (dalej również MSPR), przez lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego, poradni chirurgicznej, pomocy nocno- świątecznej.

Przejdź do strony konkursu