TRANSPORT SANITARNY

Świadczymy usługi transportu sanitarnego zarówno bezpłatnego jak i płatnego, w tym przewozy chorych na terenie miasta i kraju. Na zlecenie lekarzy, pacjentów, przychodni, szpitali oraz firm ubezpieczeniowych.

Zamówienia na usługi transportu sanitarnego należy składać pod nr  58 660-88-21 koniecznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

Transport bezpłatny przysługuje

 • osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta
 • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, wynikającej z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo-płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźne i pasożytnicze
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport sanitarny, zgodnie z cennikiem, obowiązującym w placówce, która realizuje transport.

Transport odpłatny – realizowany jest na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadkach niewymienionych powyżej. Istnieje również możliwość zamówienia transportu medycznego prywatnie przez chorego posiadającego umówioną wizytę w danej placówce medycznej na terenie trójmiasta i okolic.

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Pobierz formularz zlecenia na transport sanitarny

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej  z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia
 • dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

Uwaga! Transport należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem. W razie konieczności uiszczenia opłaty wynikającej ze skierowania wystawionego przez lekarza POZ opłaty należy dokonać w rejestracji Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14.

Cennik usług medycznych