PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Więcej o prawach pacjenta można przeczytać na stronie Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta +48 800  190  590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjentaul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa