RATOWNICTWO MEDYCZNE

Państwowe Ratownictwo Medyczne – system, powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W skład systemu wchodzą centra powiadamiania ratunkowego CPR, Zespoły Ratownictwa Medycznego ZRM karetki typu S – Specjalistyczne i P – Podstawowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe HEMS i Szpitalne Oddziały Ratunkowe SOR. Zespoły Ratownictwa Medycznego oznaczone są znakiem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ponadto na ambulansach znajduje się oznaczenie typu zespołu ratunkowego – litery S lub P w okręgu. Podstawę działania ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni posiada 9 zespołów ratownictwa medycznego:

 • 1 zespół specjalistyczny – zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
 • 9 zespołów podstawowych – zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zespoły stacjonują w różnych miejscach miasta Gdyni oraz gminie Kosakowo ze względu na zmniejszenie czasu dojazdu do osoby potrzebującej nagłej pomocy medycznej lub będącej w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 • Zespół specjalistyczny całodobowy – Śródmieście
 • Zespół podstawowy całodobowy – Obłuże
 • Zespół podstawowy całodobowy – Karwiny
 • Zespół podstawowy całodobowy – Śródmieście
 • Zespół podstawowy dzienny 7.00-19.00- Orłowo
 • Zespół podstawowy całodobowy – Obłuże
 • Zespół podstawowy całodobowy – Chylonia
 • Zespół podstawowy dzienny 7.00-23.00– Chylonia
 • Zespół podstawowy całodobowy – Wiczlino
 • Zespół podstawowy dzienny 7.00-19.00 – Kosakowo

Pamiętaj! Członkowie Zespołu Ratownictwa Medycznego są funkcjonariuszami publicznymi.

Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.