Zatrudnimy lekarza do ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ zatrudni lekarzy systemu do świadczenia usług medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego – zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017, poz 2195 ze zm.)

Gwarantujemy pracę w zgranym, profesjonalnym zespole. Zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

osobisty w siedzibie MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14

telefoniczny pod nr tel. 58 660 88 11 

lub na adres e-mail  biuro@pogotowie.gdynia.pl