ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Dyspozytornia Medyczna telefony alarmowe:
999/112

Jak wzywać pomoc

W rozmowie z dyspozytorem podaj następujące dane:

 1. Miejsce zdarzenia
 2. Powód wezwania
 3. Ilość i stan poszkodowanych
 4. Dane poszkodowanego
 5. Dane wzywającego oraz nr telefonu wzywającego

Nigdy nie kończ rozmowy jako pierwszy, dyspozytor po potwierdzeniu przyjęcia wezwania pierwszy odkłada słuchawkę!

Jeśli wzywamy zespół ratownictwa medycznego do osoby przewlekle chorej – przygotuj całą posiadaną dokumentacje medyczną.

Nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, w tym czasie ktoś naprawdę potrzebujący może próbować wezwać pomocy!

Uwaga! Fałszywe wezwania są zgłaszane na Policję, a ludzie je wykonujący pociągani do odpowiedzialności karnej.

Kiedy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Zespół ratownictwa medycznego wzywamy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utoniecie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.