PORADNIA CHIRURGICZNA

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni posiada Poradnię Chirurgiczną

Dwa miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia

Świadczenia udzielane są przez  7 dni w tygodniu:
Poniedziałek – Piątek – w godzinach od 9:00 do 19:00

Sobota, Niedziela- w godzinach 9.00-21.00

Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym – nagłe wypadki.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni.

 

UWAGA! Zmiana godzin przyjmowania pacjentów w Poradniach Chirurgicznych

Poradnia chirurgiczna na ul. Żwirki i Wigury w Gdyni:

– 02.06.2021 r., 09.06.2021 r.  oraz 11.06.2021 r. – nieczynne,

– 07.06.2021 r. – czynne od godz. 9.00 do 15.00,

– 14.06.2021 r. – czynne od godz. 9.00 do 15.00,

 

Lekarze przyjmujący w Poradni:

– lek. C. Niedzielak – specjalista chirurgii ogólnej

– lek. A. Kulik-Halena – specjalista chirurgii ogólnej

– lek. I. Madejewska – specjalista chirurgii ogólnej

-Dr n. med. Jarosław Szefel – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

-lek. Barbara Wierzbicka – specjalista chirurgii ogólnej

-lek. Andrzej Miłowski – chirurg

-Dr n. med. Witold Puzdrowski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia, Telefon 58 625-19-99

Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni. Świadczenia udzielane w trybie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ- podstacja.

Harmonogram pracy specjalistów chirurgii ogólnej:

lek. J. Szefel
Poniedziałek  X
Wtorek X
Środa X
Czwartek X
Piątek X

W dniach od 1.03.2021 r. do 30.06.2021 r. dr n.med. J. Szefel przyjmuje pacjentów od wtorku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • dentysty

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa