PORADNIA CHIRURGICZNA

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni posiada Poradnię Chirurgiczną.

Dwa miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia

Świadczenia udzielane są przez  7 dni w tygodniu:
Poniedziałek – Piątek – w godzinach od 9:00 do 19:00

Sobota, Niedziela- w godzinach 9.00-21.00

Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym – nagłe wypadki.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni.

Lekarze przyjmujący w Poradni:

– lek. med. M. Tarcha- chirurg

– lek. med. C. Niedzielak- specjalista chirurgii ogólnej

– lek. med. A. Kulik- specjalista chirurgii ogólnej

– lek. med. I. Madejewska- specjalista chirurgii ogólnej

 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

ul. . Białowieska 1, 81-179 Gdynia, Telefon 58 625-19-99

Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni. Świadczenia udzielane w trybie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ- podstacja

Harmonogram pracy specjalistów chirurgii ogólnej:

lek. med. K. Richert lek. med. W. Adamonis
Poniedziałek  8:00 – 15:30  11:00-18:00
Wtorek 8:00 – 15:30
Środa 10:00 – 17:30
Czwartek 8:00-15:30
Piątek 10:00 – 17:30

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • dentysty

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa