PORADNIA CHIRURGICZNA

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni posiada Poradnię Chirurgiczną

Dwa miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia

Świadczenia udzielane są przez  7 dni w tygodniu:
Poniedziałek – Piątek – w godzinach od 9:00 do 19:00

Sobota, Niedziela- w godzinach 9.00-21.00

Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym – nagłe wypadki.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni.

 

UWAGA! Okresowe zmiany godzin przyjmowania pacjentów w Poradniach Chirurgicznych – informacja pod nr tel. 58 660-88-25

 

Lekarze przyjmujący w Poradni:

-Dr n. med. Jarosław Szefel – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

-lek. Andrzej Miłowski – chirurg

-lek. Piotr Walczak- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

-lek. Marta Łysakowska- Grzyb- specjalista chirurgii

-Dr n. med. Witold Puzdrowski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia, Telefon 58 625-19-99

Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni. Świadczenia udzielane w trybie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ- podstacja.

Harmonogram pracy specjalistów chirurgii ogólnej:

lek. J. Szefel lek. Marta Łysakowska- Grzyb
Poniedziałek 15:30-18:00
Wtorek X
Środa X
Czwartek X
Piątek X

 

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • dentysty

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa