ZATRUDNIMY LEKARZY

Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14 serdecznie zaprasza do współpracy lekarzy niżej przywołanych specjalizacji do świadczenia usług  medycznych w:

  1. Poradni Chirurgii Ogólnej – lekarza z tytułem specjalisty chirurgii ogólnej lub
    w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.”
  2. Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego – lekarzy systemu PRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1720 ze zm.)”
  3. Gabinecie USG – lekarza radiologa ze specjalizacją z radiologii i diagnostyki obrazowej lub specjalizacją kierunkową obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne – do wykonywania badań w tym USG Doppler.”

Wszystkie osoby zainteresowane naszymi ofertami pracy serdecznie zapraszamy do osobistego i/lub telefonicznego kontaktu z Dyrektorem MSPR w Gdyni SP ZOZ celem omówienia warunków wynagrodzenia i zatrudnienia.

Dane do kontaktu: osobisty w siedzibie MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 lub telefoniczny pod nr 58/ 660 88 11, adres e-mail  biuro@pogotowie.gdynia.pl

Wersja pdf