ZATRUDNIMY LEKARZY

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ zatrudni lekarzy do świadczenia usług  medycznych:

1. W Poradni Chirurgii Ogólnej – specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
2. W Zespołach Ratownictwa Medycznego – lekarzy systemu PRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2021, poz 2053 ze zm.)

Gwarantujemy pracę w zgranym, profesjonalnym zespole. Zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
osobisty w siedzibie MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
telefoniczny pod nr 58 660 88 11
adres e-mail biuro@pogotowie.gdynia.pl