OTRZYMANIE DATACJI CELOWEJ OD GMINY RUMIA

 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SPZOZ otrzymała w formie dotacji celowej od Gminy Miejskiej Rumia pieniądze na zakup dwóch drukarek mobilnych do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W drukarki zostały wyposażone Zespoły Ratownictwa Medycznego stacjonujące w sąsiedztwie Gminy Rumia, które na co dzień obsługują także mieszkańców Gminy Rumia.

Dziękujemy za wsparcie

Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

w Gdyni SP ZOZ