Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 295 z póź.zm. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 2/2021 w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej   w strukturach Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ (dalej również MSPR) przez lekarzy specjalistów i lekarzy.

Dokumenty w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy NiŚOZ

Formularz ofertowy lekarz NIŚOZ wzór

Kryteria oceny ofert lekarz NiŚOZ

Regulamin konkursu ofert wzór

WZÓR UMOWY -lekarze NiŚOZ