Nowe ambulanse

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni zakupiła 2 nowe ambulanse z wyposażeniem.

Karetki przeznaczone będą dla zespołów ratownictwa medycznego- specjalistycznego oraz podstawowego.

Na zakup jednej z karetek pogotowie otrzymało pieniądze od Wojewody Pomorskiego, zakup drugiej został sfinansowany z własnych środków.