Zapraszamy na obchody 90-lecia MSPR Gdynia

„Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
obchodzi w tym roku dziewięćdziesiątą rocznicę swojej działalności.
Jak każdy dostojny jubilat, ma się czym pochwalić,
ma również urodzinowe życzenia.”

Jubileusz 90-lecia Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ połączony z Obchodami Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego, daje okazję, by sięgnąć do początków Pogotowia w Gdyni i przypomnieć historię rozwoju oraz modernizacji naszej placówki, drogę od pierwszej karetki do nowoczesnych ambulansów. Zamierzamy również przywołać we wspomnieniach sylwetki osób, które swoją pracą wniosły największy wkład do działalności Pogotowia w Gdyni oraz uhonorować tych pracowników, którzy nadal czynnie pracując niosą pomoc mieszkańcom Gdyni i okolic w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – aby w ten sposób podziękować im za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie misji przez nasze gdyńskie Pogotowie Ratunkowe.Podczas uroczystości nakreślimy kolejne, nowe cele wytyczone do realizacji przez MSPR. Jubileusz będzie też okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność wszystkim instytucjom państwowym, samorządowym i naszym wiernym Przyjaciołom za życzliwość i wspieranie we wszystkich formach naszej działalności.

Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony przez Sejm 8 września 2006 r. na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas tej uroczystości zamierzamy w sposób szczególny uhonorować pracowników oraz jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizujących wyjątkowo trudne zadania w systemie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie ma na celu szerzenie idei ratownictwa medycznego oraz podkreślenie rangi Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także integrację zawodów medycznych. Uroczystość jest zaplanowana na dzień 12.10.2018r. Obchody Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej połączone z Obchodami Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego. Przewidujemy przybycie delegacji ratowników z całej Polski, a także udział władz państwowych, samorządowych, konsultantów z zakresu ratownictwa medycznego, zaproszonych dyrektorów zrzeszających się w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, funkcjonariuszy publicznych współpracujących w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, Przyjaciół MSPR w Gdyni, Placówek Oświatowych w Gdyni i sponsorów.